Атестаційний екзамен в 2022 році для здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" зі спеціальності 122 «Компютерні науки» проводиться  у відповідності до наказу МОН України №265 від 21.03.2022 р., листа №1/4334-22 МОН України від 21.04.2022 р., на виконання рішення вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» від 20.04.2022 р. (протокол №8) та наказу директора №16 від 22.04.2022 р. «Про проведення атестації випускників ОС «Бакалавр» у 2022 році.

Атестаційний екзамен в 2022 році для здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" проводиться  у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти» від 21.03.2022 р. №265, листа Міністерства освіти і науки України «Про рекомендації стосовно окремих питань завершення 2021/2022 навчального року у закладах вищої, фахової передвищої освіти» від 21.04.2022 р. №1/4334-22, на виконання рішення вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» від 20.04.2022 р. (протокол №8) та наказу директора №16 від 22.04.2022 р. «Про проведення атестації випускників ОС «Бакалавр» у 2022 році», а також "Положення про екзаменаційні комісії у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»" розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти) та Положення про екзаменаційні комісії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

Підготовка і захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" проводиться  у відповідності до освітньої програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, навчального плану підготовки фахівців ОС "Магістр", Положення про підготовку і захист магістерської роботи у ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", Положення про екзаменаційні комісії у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти). 

Підготовка і захист випускних бакалаврських робіт здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" проводиться  у відповідності до освітньої програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", навчального плану підготовки фахівців ОС "Бакалавр", Положення про екзаменаційні комісії у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти) та Положення про екзаменаційні комісії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.