Підготовка і захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" проводиться  у відповідності до освітньої програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, навчального плану підготовки фахівців ОС "Магістр", Положення про підготовку і захист магістерської роботи у ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", Положення про екзаменаційні комісії у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти). 

Підготовка і захист випускних бакалаврських робіт здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" проводиться  у відповідності до освітньої програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", навчального плану підготовки фахівців ОС "Бакалавр", Положення про екзаменаційні комісії у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти) та Положення про екзаменаційні комісії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.